Privacy verklaring Wood & Living

Dit is de privacyverklaring van Wood & Living, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37085934, inzake de website www.woodandliving.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Wood & Living door middel van de verkregen persoonsgegevens via www.woodandliving.nl, info@woodandliving.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Wood & Living respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Wood & Living. U dient zich ervan bewust te zijn dat Wood & Living niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op deze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens het privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

 Persoonsgegevens die worden verwerkt

Waarom wij uw gegevens nodig hebben

Wanneer u het contactformulier op deze website invult, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken: u wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te noteren. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht om de gevraagde service te kunnen bieden. De gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Uw persoonsgegevens kunnen door Wood & Living worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten van Wood & Living. Met het verstrekken van uw e-mailadres geeft u toestemming voor het ontvangen hiervan.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Wood & Living. Wood & Living verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@woodandliving.nl.  Wood & Living zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels een e-mail naar ons met het verzoek daartoe.

 

Uitschrijving en Bewaartermijn

Wood & Living bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt. Indien gekomen wordt tot het leveren van een dienst waarvoor een offerte of factuur wordt verzonden, dan worden uw gegevens maximaal 5 jaar bewaard in verband met de eisen omtrent de boekhouding.

 

Klachtenafwikkeling

In geval van klachten omtrent de behandeling van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@woodandliving.nl.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wood & Living neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wood & Living maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en heeft een onderhoudscontract op de website afgesloten om één en ander up-to-date te houden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wood & Living verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wood & Living op via info@woodandliving.nl

 

Cookies / websitebezoek

Deze website maakt gebruik van de standaard cookie van WordPress, die gebruikt wordt voor een goede werking van de site. Indien u verder navigeert op deze website worden cookies geplaatst. Op de website van Wood & Living worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wood & Living gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Wood & Living. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Contact

www.woodandliving.nl is een website van Wood & Living.

Wood & Living is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Previnaireweg 17
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37085934
Telefoon: 06 265 46 805
E-mailadres: info@woodandliving.nl

22 mei 2018